Park

Parkimisalad

TÄHELEPANU !!! Uus pargi kaart. (29. aprill 2022)
Annikoru discgolfipark rajati aastal 2012 (esimesed visked tehti 12. mai 2012).

Tähelepanu, discgolfimängija! Palun jälgida, kuhu pargite. Kõnniteele ja muru peale parkimine on keelatud!